იდიომები, HAVE A HEART OF GOLD / ოქროს გული აქვს

341

Have a heart of gold / ოქროს გული აქვს

მაგალითი:

David has a heart of gold, he always helps me
დავითს ოქროს გული აქვს, ის ყოველთვის მეხმარება

 

 

დატოვე კომენტარი: